A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

I.JUTARNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV I.JUTARNJA PETAK 15.10.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikome Gospodaru.

 

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant.Dođite, poklonimo se Bogu, velikome Gospodaru.

 

 

HIMAN

 

Nebeska slavo vječita,
i ljudska nado blažena,
o SIne Božji jedini
i Čedo čiste Djevice!

Pomozi svojom desnicom
da duh nam trijezan ostane,
da gori, Boga slaveći,
i dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
ko glasnik ide pred suncem,
noć s tminama iščezava,
o Svjetlosti, prosvijetli nas!

U našim ostaj grudima,
i noć svjetovnu otjeraj,
do časa brani posljednjeg
naš duh od grijeha očišćen.

Nek vjera, prvi dobri dar,
u duši se ukorijeni,
nek s njom veseli nada nas
i ljubav od nje veća još.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
sa Ocem tebi slava sva
ko Tješitelju Presvetom
i sad i u sve vijekove. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Srce čisto stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni.

 

    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
         i učinio što je zlo pred tobom:
    pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
       i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
        Bože, Bože spasitelju moj! *
        Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Srce čisto stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni.

 

Ant. 2.Raduj se, Jeruzaleme, jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

 

    Boga svoga ja uznosim, †
        i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
        i radosno klikče veličini njegovoj:
    tako neka kazuju svi *
        i hvale ga u Jeruzalemu!
    Jeruzaleme, grade sveti! †
        On će te kazniti zbog djela sinova tvojih, *
        ali će se opet smilovati sinovima pravednih.

    Podaj hvalu Gospodinu zanosno †
        i blagoslivljaj kralja vjekova, *
        da ti njegov šator
        ponovno bude podignut uz veselje;
    da bi se u tebi obradovali prognani, *
        i da bi u tebi ljubav našli siromasi
        za sva pokoljenja.

    Narodi će dolaziti izdaleka *
        k imenu Gospodina Boga
    donoseći u rukama darove, †
        darove za kralja nebeskoga: *
        pokoljenja upravljat će ti radosne hvale.
    Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, †
        jer će biti sakupljeni *
        i blagoslivljat će Gospodina pravednih.
    Blaženi oni koji te ljube! *
        Veselit će se zbog tvoga mira!

    Blaženi su svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreća, †
        jer će se radovati kad vide svu tvoju slavu, *
        i radovat će se u vijeke.
    Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga, *
        jer će Jeruzalem biti obnovljen.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Raduj se, Jeruzaleme, jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

 

Ant. 3. Hvali Boga svoga, Sione, on besjedu svoju šalje na zemlju.

 

    Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
        hvali Boga svoga, Sione!

    On učvrsti zasune vrata tvojih, *
        blagoslovi u tebi tvoje sinove.
    On dade mir granicama tvojim, *
        pšenicom te hrani najboljom.
    Besjedu svoju šalje na zemlju, *
        brzo trči riječ njegova.

    Kao vunu snijeg razbacuje, *
        prosipa mraz poput pepela.
    On sipa grad kao zalogaje, *
        voda mrzne od njegove studeni.
    Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
        dunu vjetrom i vode otječu.

    Riječ svoju on objavi Jakovu, *
        odluke svoje i zakone Izraelu.
    Ne učini tako nijednom narodu: *
        nijednom naredbe svoje ne objavi!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvali Boga svoga, Sione, on besjedu svoju šalje na zemlju.

 

 

KRATKO ČITANJE  Gal 2, 19b-20

S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

 

KRATKI OTPJEV

R. Vapijem Bogu višnjemu * koji mi čini dobro. Vapijem.
O. Nek pošalje s nebesa riječ svoju i spasi me. * Koji mi čini dobro. Slava Ocu. Vapijem.

EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Darom premilosrdnog srca Boga našega pohodi nas Mlado Sunce s visine.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Darom premilosrdnog srca Boga našega pohodi nas Mlado Sunce s visine.
 

MOLBENICA

S pouzdanjem zavapijmo Bogu što se brine za sve koje je stvorio i po svome Sinu otkupio. Njemu, svome Gospodinu, upravimo prošnju:

                    Učvrsti što si izveo u nama, Gospodine.

Oče milosrđa, upravljaj naše korake na put svetosti:
-daj da uvijek tražimo što je pravo i istinito, čisto i pošteno.

Ne napusti nas zauvijek, Gospodine, poradi imena svoga:
-ne zaboravi svog svetog Saveza.

Primi nas, Gospodine, skrušena srca i ponizna duha:
-neće se postidjeti nitko tko se u tebe uzda.

U Kristu si nas pozvao na proročku službu:
-daj da naviještamo tvoja čudesna djela.

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine, daj nam obilje svoje milosti da tvojojm pomoći idemo putem tvojih zapovijedi te primimo utjehu u sadašnjem životu i postignemo radost u vječnome. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: