A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, PROPOVIJEDI, VIDEO ZAPISI(YouTube)

fra Velimir Bavrka Kao u dane Noine i Lotove

Propovijed fra Velimir Bavrka

Bog pušta opake da prokliju, a onda ih zauvijek zatire. Tako je bilo i u vrijeme Noino, kada je postojala jedna civilizacija na planetu Zemlji slična današnjoj, koja je došla u takvo stanje hule, bezakonja i nemorala da ih je Bog na jedan dramatičan način izbrisao. Spasila se samo jedna mala grupa ljudi. Na sličan način Bog će u budućnosti intervenirati opet

 

„I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega. Jeli su, pili, ženili se i udavali, sve do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop, i uništi sve“ (Luka 17,26-27).

 

Slično kao što bijaše i u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. No u dan kad Lot izađe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor, i uništi sve. Tako će biti i u dan kad se Sin Čovječji objavi“ (Luka 17,28-30).

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: