A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MISNA ČITANJA, NASLOVNICA

MISNA ČITANJA SRIJEDA 24.11.2021

evanđelje dana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave ne će propasti.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Srijeda, 24. 11. 2021.

Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter, i drugovi, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
M. ČIT.: od dana: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Otpj. pj.: Dn 3,62-67; Lk 21,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Andrija, Krizogon, Krševan

 

 

Prvo čitanje:Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28

 

Iznenada se pojaviše prsti čovječje ruke koji stadoše pisati.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

U one dane: Kralj Baltazar priredi veliku gozbu tisući svojih velikaša; s njima je pio vino. Opijen vinom, Baltazar naredi da se donese zlatno i srebrno suđe koje njegov otac Nabukodonozor bijaše oteo iz jeruzalemskog Svetišta, pa da iz njega pije kralj, njegovi velikaši, njegove žene i suložnice. Donesoše dakle zlatno i srebrno suđe oteto iz Božjega doma u Jeruzalemu, i stadoše piti iz njega kralj i njegovi velikaši, njegove žene i suložnice. Pili su vino i slavili svoje bogove od zlata i srebra, mjedi i željeza, drva i kamena.

Iznenada se pojaviše prsti čovječje ruke koji stadoše pisati, nasuprot velikom svijećnjaku, po okrečenu zidu kraljevskog dvora, i kralj vidje dlan ruke koja pisaše. Kralj problijedje, misli ga uznemiriše, zglobovi njegovih kukova popustiše, i koljena mu stadoše udarati jedno o drugo.

Dovedoše Daniela pred kralja, a kralj ga upita: »Jesi li ti Daniel, jedan od izgnanika judejskih koje dovede iz Judeje kralj moj otac? Čujem da duh Božji prebiva na tebi i da je u tebi svjetlo, razum i mudrost izvanredna. Čujem da si ti kadar dati tumačenja i da razrješuješ teškoće. Ako si dakle kadar pročitati ovo pismo i reći mi njegovo značenje, bit ćeš odjeven u grimiz, i nosit ćeš zlatan lanac oko vrata i bit ćeš treći u kraljevstvu.«

Daniel prihvati riječ i odgovori kralju: »Tvoji darovi neka ti ostanu, i svoje poklone daj drugima! A ja ću pročitati ovo pismo kralju i kazat ću mu njegovo značenje. Ti si se podigao protiv Gospoda Nebeskoga, dao si da ti donesu suđe iz njegova Doma, i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikaši, tvoje žene i tvoje suložnice, hvaleći bogove od zlata i srebra, od mjedi i željeza, od drva i kamena, koji ne vide, ne čuju niti razumiju, a nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci drži dah tvoj i sve tvoje putove. I zato on posla ovu ruku koja napisa ovo pismo.«

»A evo što je napisano: Mene — Mene, Tekel, Parsin. A te riječi znače: Mene: izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj; Tekel: bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan; Parsin: razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima.«

Riječ Gospodnja. 

 

 

Otpjevni psalam:Dn 3, 62-67

 

Pripjev:Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

 

Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda:
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda:

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda:

Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda:

Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda:

Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda.

 

 

Evanđelje:Lk 21, 12-19

 

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave neće propasti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.«

»Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.«

»Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«

Riječ Gospodnja.

https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: