A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Gospodine, zahvaljujem Ti u ovaj večernji sat

Gospodine, zahvaljujem Ti u ovaj večernji sat što si me danas čuvao. Čuvaj sve one koje sam danas susrela. Svojom ljubavlju rasvijetli sve koje volim, i sve one čiji teret moram nositi.

Evo, Gospodine, ovaj dan polako završava. Hvala Ti na svemu što si danas za mene učinio. Oprosti mi za grijehe koji su povrijedili Tebe i moje bližnje. Pomogni mi, Gospodine, da oprostim svima koji su mi nanijeli nepravdu. Daj mi svoju zaštitu da noćas u miru mogu počivati. Tebi povjeravam svoj život.

Odagnaj sve neprijateljske sile iz mog okruženja i čuvaj sve ljude ovoga svijeta. Molim Te za svoju obitelj, svoje prijatelje, sve poznanike i cijeli svijet. Daruj im svoj mir i blagoslov. Svim pokojnima daruj vječni mir. Amen.

MARICA FREMEC

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: