A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Oče, tu sam, predajem ti svoj život

Pouzdaj se u Boga, Oca Svog.Pouzdaj se svim srcem da te On nikad neće napustiti.

U tvom trpljenju, usamljenosti, nemoći,
On ti pruža ruku.

On te podiže da ne budeš zagledan u svoju slabost, nego da gledaš u Njega, da tražiš Duha Svetoga, Svog branitelja, Silu odozgor koja u trenutku može tvoje srce promijeniti. Duh Sveti te hrabri, brani, čuva i razlijeva ljubav.

Neka gori tvoje srce, neka vatra Duha Svetoga te potpuno ispuni da možeš klicati svome Ocu, da mu možeš kazati:” ABBA, Oče.” Ja ne mogu , ali ti me možeš spasiti.

Ja se ne mogu s ovim nositi, ali daj mi Duha Svoga. Udahni u mene svoj dah.

Neka nestane svaki strah.Neka nastupi tvoja pobjeda.Neka svaka žrtva dobije smisao u tebi, koji si Svemogući i možeš učiniti da sve što me boli i muči, nestane.

Oče, tu sam, predajem ti svoj život. Predajem ti sebe i svoju obitelj.

Predajem ti sve!!! Amen

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: