A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Uzvišena Božja dubina

Bog je svugdje, sav neizmjeran, i svemu veoma bliz, prema njegovu svjedočanstvu: Ja sam Bog bliski, ne daleki. Nemojmo zato Boga tražiti daleko od sebe, jer je on u nama, ako ga zaslužujemo. On u nama stanuje kao duša u tijelu, ako smo njegovi zdravi udovi i ako smo mrtvi grijesima. Tada on prebiva u nama, kao što i govori: Stanovati ću s njima i među njima ću hodati.

Ako smo dostojni da on prebiva u nama, tada nas on oživljava kao svoje žive udove. U njemu, kaže Apostol, živimo, mičemo se i jesmo. Tko će istražiti neizrecivu i neshvatljivu bit Svevišnjega? Tko će ispitati Božju dubinu? Tko će se pohvaliti da shvaća Boga koji sve ispunja i sve obuhvaća, u sve prodire i sve nadilazi, sve zahvaća, a njega ništa ne može obuhvatiti?

 

Njega nitko nikada nije vidio kakav je. Ne budi preuzetan ispitivati neistraživog Boga, što je bio, kakav je bio i tko je bio. To su stvari neizrecive, neistražive, nedohvatljive. Ipak jednostavno, ali čvrsto vjeruj da je Bog takav i da će biti takav kakav je bio, jer je on nepromjenjiv. Tko je, dakle, Bog? Otac, Sin i Duh Sveti jedan je Bog. Dalje ne pitaj o Bogu. Tko hoće da shvati veliku dubinu, neka najprije promatra prirodu. Znanje Presvetog Trojstva s pravom se uspoređuje s dubinom mora, prema onoj Mudračevoj: Tko će istražiti veliku dubinu? Kao što je nedohvatljiva ljudskom pogledu dubina mora, tako je božanstvo Trojstva nedohvatljivo ljudskim osjetilima.

Zato kažem, ako tko hoće da zna što mora vjerovati, neka zna da neće više shvatiti raspravljajući nego vjerujući: još će mu dalje uteći božanstvo nego što je bilo. Traži najvišu spoznaju, ali ne raspravljanjem, nego vršenjem dobrih djela. Boga ne spoznajemo jezikom, nego vjerom koja izlazi iz jednostavna srca, niti učenim nagađanjem bez pobožnosti. Ako raspravljanjem tražiš neizrecivoga, dalje će odstupiti od tebe nego je bio. Ako ga vjerom tražiš, ostat će gdje i stanuje, tj. na vratima mudrosti; i barem ćemo djelomično spoznati gdje stanuje. Ako vjerujemo da je on nevidljiv i nedokučiv, tada ćemo se barem nešto dotaknuti istine. Treba vjerovati da je Bog nevidljiv, iako ga djelomično vidi čisto srce.

Iz Pouka svetog Kolumbana, opata

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: