A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Pristupite Gospodinu i prosvijetlite se

Ljupka je, govori Propovjednik, svijetlost i veoma je ugodno svojim očima promatrati sjajno sunce. Kad bi nestalo svjetlosti, svijet bi bio bez svog oblika i života na njemu ne bi bilo. Zato je Mojsije, koji je Boga gledao, rekao: I vidje Bog da je svjetlost dobra. Dobro je da mislimo na ono silno i pravo vječno svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka što dolazi na ovaj svijet, Krista naime uzdržavatelja i otkupitelja svijeta koji je postao čovjekom i posvema primio naše ljudsko obličje. O njemu govori prorok David: Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom — kojemu je ime Gospodin — i kličite pred njim!

Ljupkom je nazvao svjetlost i navijestio je da je ugodno svojim očima vidjeti sunce slave, Krista, koji je za vrijeme svog božanskog učovječenja rekao: ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. A ovo je sud: Svjetlost je došla na svijet. Tako, dakle, ovim sunčanim svjetlom koje gledamo svojim tjelesnim očima unaprijed je navijestio duhovno Sunce pravde koje je bilo vrlo ugodno onima koji su bili dostojni da ih ono poučava te ga svojim očima promatraju gdje među ljudima boravi i živi kao čovjek, a ipak nijedan mu čovjek nije bio ravan.

Bio je pravi Bog te je stoga činio da slijepi gledaju, hromi hodaju i gluhi čuju, gubave je liječio, mrtvima je naređivao da se u život vrate i vraćali su se.
Zato je i sada vrlo ugodno da svoje duhovne oči u njega upremo, njegovu jednostavnu i božansku ljepotu promatramo i o njoj u sebi premišljamo; vrlo je ugodno da nas udioništvo u njemu i njegovo priopćavanje prosvjetljuje, urešuje, dušu nam milinom ispunja i svetost nam udjeljuje, razbor nam daje, te nas konačno ispunja božanskim divljenjem, što se sve ostvaruje svednevice za našega zemaljskog života.

To je označio mudri Propovjednik riječima: Ali ako čovjek živi i mnogo godina, neka se uvijek tome veseli. Svaku radost zapravo daje Sunce pravde svima koji ga promatraju. O njemu je rekao prorok David: Neka se raduju pred Bogom, neka kliču od radosti. I opet: Pravednici, Gospodinu kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.

Iz Tumačenja o Knjizi Propovjednika, svetoga Grgura, agrigentskog biskupa

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: