A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Trebalo je da Krist trpi i uđe u svoju slavu

Pošto se Krist onim što je govorio i činio pokazao pravim Bogom i Gospodarom svega svijeta, ulazeći u Jeruzalem kazivao je svojim učenicima: Evo uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan narodima i glavarima svećeničkim i primoznancima da ga bičuju, izrugaju i razapnu.

Govorio je što se slagalo s navještajima proroka koji bijahu prorekli izlazak što ga je on imao izvesti u Jerzalemu. Kako je dakle Božje Pismo od početka proricalo Kristovu smrt i patnje prije smrti i sve što se njegovi mrtvom tijelu psolije smrti dogodilo, ono pretkazuje da je taj Bog kojemu se to dogodilo netrpan i besmrtan – inače ne bi bio Bog; nego, motreći stvarnost utjelovljenja, nalazimo tu razloga da točno i pravo prznamo jedno i drugo: i trpljenje i netrpnost, a i razlog kojega je Božja Riječ, inače netrpna, došla do trpljenja. U protivnom ne bi čovjek mogao biti spašen. To zna samo on i oni kojima on očitova: ta znade sve što je Očevo, kao Duh proniče duboka otajstva.

Trebalo je, dakle,da Krist trpi: i uopće nije bilo moguće da bude bez trpljenja, kao što je i sam ustvrdio kad je spora srca i bezumnima nazvao one koji nisu znali da Kristu treba trpjeti i tako unići u svoju slavu.

Jer on je izišao radi spasenja svoga naroda, napustivši slavu koju imaše kod Oca prije nego postade svijet; a spas bijaše dovršenje koje se trebalo ostvariti trpljenjem i biti pripisano začetniku našega života, kako uči Pavao kad veli: On je začetnik života patnjama usavršen. Pa mu je nekako po križu opet vraćena slava Jedinorođenca izvan koje bijaše za kratko vrijeme radi nas u tijelu što ga na se uze.

Veli naime sveti Ivan u svom Evanđelju kad tumači što je ona voda o kojoj Spasitelj reče da će kao rijeka poteći iz utrobe vjernika: a to reče o Duhu Svetome, kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh, naime, još nije bio dan jer Isus još nije bio proslavljen; tu slavom naziva smrt na križu. I stoga, kad je Gospodin prije trpljenja na križu upravio molitvu Ocu, molio je da ga proslavi onom slavom koju imaše kod njega prije nego je svijeta bilo.

Iz Govora svetoga Anastazija Antiohijskoga

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: