A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Kruh nebeski i čaša spasenja

chalice-g78d7e4ce6_640

 

Gospodin naš Isus Krist one noći kad bijaše predan uze kruh i zahvali, razlomi ga i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite, jedite, ovo je moje tijelo. I uzevši čašu, zahvali i reče: Uzmite, pijte, ovo je moja krv. Kad je on o kruhu izjavio i rekao: Ovo je moje tijelo, tko će se usuditi da i dalje dvoji? A kad je on ustvrdio i rekao: Ovo je moja krv, tko će ikad posumnjati i reći da to nije njegova krv?

I stoga ih sa svim osvjedočenjem primajmo kao Kristovo tijelo i krv. Jer, u liku kruha daje ti se tijelo a u liku vina daje ti se krv, da primivši tijelo i krv Kristovu postaneš istoga tijela i iste krvi s njim. Tako postajemo i kristonoše jer se njegovo tijelo i krv šire našim udovima, te, prema blaženom Petru, postajemo dionici božanske naravi.

Image by James Chan from Pixabay

Jednom je Krist raspravljajući sa Židovima govorio: Ako ne budete jeli moje meso i pili moju krv, nećete imati života u sebi. A budući da oni nisu na duhovni način shvatili što je bilo rečeno, sablazniše se i okrenuše mu leda, misleći da ih Spasitelj potiče na mesožderstvo.

Image by Robert Cheaib from Pixabay

I u Starom zavjetu postojahu postavljeni hljebovi, ali kako su pripadali Starom zavjetu, dođoše kraju; a u Novom zavjetu imamo kruh nebeski i čašu spasenja, koji posvećuju dušu i tijelo. Kao što kruh odgovara tijelu, tako se i Riječ slaže s dušom. I zato ne gledaj na to kao na obični kruh i vino, jer su po Gospodinovoj izjavi tijelo i krv Kristova; ako te na ono prvo i navodi tjelesno opažanje, neka te vjera drži čvrstim.

U tom poučen i prožet čvrstom vjerom da što izgleda kruh, nije kruh, iako je to po okusu, nego tijelo Kristovo; i što izgleda vino, da nije vino, iako bi okus to htio, nego krv Kristova; i imajući pred očima što je nekoć o tome u psalmima govorio David: I kruh krijepi srce čovjeku, da mu lice od ulja sja radošću, učvrsti srce primajući taj kruh kao duhovan i razveseli lice duše svoje.
O da držiš to lice otkrito u čistoj savjesti, promatrajući slavu Gospodnju kao u ogledalu, te ideš iz slave u slavu, u Kristu Isusu, Gospodinu našemu, kojemu je čast i moć i slava u vijeke vjekova. Amen.

Iz Jeruzalemskih kateheza

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: