A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Okusih i vidjeh

Image by Robert Cheaib from Pixabay

O vječno Božanstvo, o vječno Trojstvo! Ti si po jedinstvu božanske naravi učinilo da je toliko vrijedna krv jedinorođenoga Sina tvoga! Ti si, vječno Trojstvo, poput nekog dubokog mora u kojem, što više tražim, to više nalazim; a što više nalazim, to te više i tražim. Ti nekako nezasitno zasićuješ dušu. U svome bezdanu tako zasićuješ dušu da uvijek ostaje gladna i izgladnjela. Za tobom, vječno Trojstvo, moja dua najviše žudi i čezne da te vidi svjetlo u tvome svjetlu.

Okusila sam i vidjela svjetlom razuma u tvome svjetlu bezdan tvoj, vječno Trojstvo, i ljepotu tvojega stvorenja. Oblačeći sebe u tebe, vidjela sam da u biti tvoja slika jer mi se ti daješ, vječni Oče, s tvojom moći i mudrošću tvojom, a da je mudrost pripisana Jedinorođencu tvome. Duh pak Sveti koji izlazi od tebe Oca i od tvoga Sina dade mi volju kojom me čini sposobnom za ljubav.

Ti si, vječno Trojstvo, tvorac, a ja stvorenje. Spoznah, jer si me ti rasvijetlio, po novom stvaranju što ga ti učini nada mnom krvlju jedinorođenog Sina tvoga da si ljubavlju osvojeno do ljepote svoga stvorenja.

O bezdane, o vječno Trojstvo, o Božanstvo o duboko more: što si mi više moglo dati od samoga sebe? Ti si vatra koja stalno bukti i ne gasne; ti dokončavaš svojom toplinom svaku ljubav duše. I opet, ti si vatra koja otklanja svaku studen i rasvjetljuješ pameti svojim svjetlom. Njime si omogućilo da i ja spoznam tvoju istinu.

U ogledalu toga svjetla spoznajem tebe, najveće dobro, dobro nad svakim dobrom, sretno dobro, neshvatljivo dobro, neprocjenjivo dobro. Spoznajem te, ljepotu nad svakom ljepotom, mudrost nad svakom mudrosti. Ti si sama mudrost, ti si hrana anđelâ, vatrom si ljubavi sebe dalo ljudima.

Ti si odjeća što prekriva moju nagost. Hraniš svojom ljupkošću nas izgladnjele, jer si ljubav bez imalo gorčine. O vječno Trojstvo!

Iz Razgovora o božanskoj Providnosti, svete Katarine Sijenske, djevice

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: