A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

O Utjelovljenju Riječi

Image by James Chan from Pixabay

 

Božja Riječ, netjelesna, neraspadljiva i netvarna, došla je u naše predjele, premda ni prije nije bila daleko. Nije naime bilo ni jednog dijela svijeta koji bi igda bio bez Riječi. Postojeći sa svojim Ocem, sve je posvuda ispunjavala.Riječ je k nama došla iz svoje dobrostivosti prema nama.

Sebe je za nas učinila vidljivom. Smilovavši se nad našim rodom i bijedom, ganuta našom raspadljivošću, ne trpeći da smrt nad nama gospodari kako stvoreno ne bi propalo i da djelo njezina Oca pri oblikovanju čovjeka ne bi postalo isprazno. Riječ je za sebe uzela tijelo koje se ne razlikovaše od našeg, jer Riječ ne htjede samo biti u tijelu ili se jedino u njemu pokazati. Da se naime htjela samo pokazati, Riječ je dakako mogla uzeti neko odličnije tijelo; ipak je uzela naše tijelo.Riječ je za se sagradila u Djevici hram, to jest tijelo, i učinila ga kao sredstvom sebi vlastitim. U njemu se očitovala i stanovala. Uzela je dakle tijelo jednako našem, jer su svi ljudi bili podložni raspadljivosti.

djuliev-1644947846474-cathopic

Njega je, za sve predanog u smrt, s najvećom dobrostivosti prikazala Ocu. Riječ je to učinila da bi za sve koji u njoj umiru bio dokinut zakon raspadljivosti, donesen protiv ljudi, jer je on u Gospodnjem tijelu svoju moć ispunio te više ne može biti na snazi kad se radi o jednakim ljudima. Ali Riječ je onako postupila i zato da bi ljude, vraćene u raspadljivost, opet učinila neraspadljivima i od smrti prizvala u život. To je postigla uzimajući tijelo i milošću uskrsnuća, čime je od ljudi posvema odalečila smrt kao što slamka izgara u vatri. Riječ je poradi toga uzela tijelo koje može umrijeti kako bi ono, postavši dionik Riječi koja svemu predsjeda, bilo dostatno smrti za sve te ostalo, zbog Riječi koja u njemu stanuje, neraspadljivo, i da bi ubuduće zbog milosti uskrsnuća raspadljivost odstupila od svih.

Photo by MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/photo/person-in-black-long-sleeve-shirt-reading-book-7219006/

Evo radi čega je Riječ ono tijelo što ga je uzela za se prikazala smrti poput prinosa i žrtve koja je čista od svake ljage: prognala je smrt od svih koji su joj slični, jer je svoje tijelo prinijela za njihova. I tako je Božja Riječ, koja je veća od svega, prinijela za žrtvu i prikazala svoj hram i tjelesno sredstvo za sve ljude. Dug je isplatila smrću. I tako je Sin Božji, sa svima povezan sličnim tijelom, neraspadljiv, obećanjem uskrsnuća, s pravom i po zasluzi, sve povratio u neras-padljivost.Sama raspadljivost smrti nema više nikakve moći protiv ljudi zbog Riječi koja u njima po jednom tijelu prebiva.

Iz Govora svetog Atanazija, biskupa

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: