A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Bio je to čovjek bezazlen i pravedan, i bojao se Bog

Image by Tabitha Guarnieri from Pixabay

Neki su ljudi tako bezazleni da ne znaju što je pravedno. No time što se ne trude oko kreposti i pravednosti, gube nedužnost prave bezazlenosti. Ne znaju biti razboriti u pravednosti pa zato ne mogu nikako ostati po bezazlenosti nedužni.

Stoga Pavao potiče učenike riječima: Hoću da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo. Na drugom mjestu kaže: Ne budite djeca pameću, nego nejačad pakošću. I sama je Istina naredila učenicima: Budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Oboje je nužno spojio u tom savjetu: da lukavstvo zmije pouči bezazlenost goluba, a bezazlenost goluba da ublaži lukavstvo zmije.

Image by Joshua Lindsey from Pixabay

Stoga Duh Sveti svoju nazočnost ljudima ne očituje samo u golubu, nego i u ognju. Golub je znak bezazlenosti, a oganj revnosti. Očituje se, dakle, u golubu i u ognju. I svi koji su njime ispunjeni tako služe blagoj bezazlenosti da se i pravednom revnošću raspaljuju protiv grijeha prijestupnika.

Bio je čovjek bezazlen i pravedan, bojao se Boga i klonio zla. Tko god čezne za vječnom domovinom, svakako živi bezazleno i pravedno: bezazleno, naime, djelom, pravedno vjerom; bezazleno u dobrima koja su niže, pravedno u najvišim dobrima koje osjeća u dubini samoga sebe. Ima nekih koji nisu bezazleni u dobru što ga čine jer u tom dobru ne traže unutarnju nagradu, već samo izvanjsko priznanje. Stoga je dobro rekao neki mudrac: jao grešniku koji zemljom hodi dvjema stazama. Grešnik pak hodi dvjema stazama kad djelom vrši ono što je Božje, a mišlju traži što je svjetsko . Dobro je rečeno: Bojao se Boga i klonio zla.

Sveta naime Crkva izabranih stazu svoje bezazlenosti i pravednosti započinje u strahu, a u ljubavi je dokončava. Tad·joj se valja posvema kloniti zla kad je iz ljubavi prema Bogu već započela ne griješiti. A jer još iz straha dobro čini, nije se još posvema otklonila od zla; time samim griješi što bi htjela griješiti kad bi to mogla nekažnjeno.

Kad se dakle kaže da se Job boji Boga, onda se pravom tvrdi da se on kloni i zla, jer dok ljubav slijedi strah, ono što se razumom odbacuje, odlukom se mišljenja grijeh pobjeđuje.

Iz Poučnih knjiga o Jobovoj knjizi, svetoga Grgura Velikoga, pape

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: