A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

ČASOSLOV, I.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV I VEČERNJA SUBOTA IV.VAZMENA NEDJELJA 07.05.2022

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

 

 

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

 

Ant. 1. Mir Kristov nek upravlja srcima vašim, aleluja.

 

    Obradovah se kad mi rekoše: *
        »Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
    Eto, noge nam već stoje *
        na vratima tvojim, Jeruzaleme.

    Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
        i kao u jedno saliveni!
    Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
        po Zakonu Izraelovu, *
        da slave ime Gospodnje.
    Ondje stoje sudačke stolice, *
        stolice doma Davidova.

    Molite za mir Jeruzalemov! *
        Blago onima koji tebe ljube!
    Neka bude mir u zidinama tvojim *
        i pokoj u tvojim palačama!

    Radi braće i prijatelja svojih *
        klicat ću:  »Mir tebi! «
    Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
        za sreću tvoju ja ću moliti.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Mir Kristov nek upravlja srcima vašim, aleluja.

     

Ant. 2. Otkupio si nas krvlju svojom za Boga, aleluja.

 

    Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
        Gospodine, usliši glas moj!
    Neka pazi uho tvoje *
        na glas moga vapaja!

    Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
        Gospodine, tko će opstati?
    Al’ u tebe je praštanje, *
        da bismo ti služili.
    U Gospodina ja se uzdam, *
        duša se moja u njegovu uzda riječ.

    Duša moja čeka Gospodina *
        više no zoru straža noćna;
    više no zoru straža noćna *
        nek Izrael čeka Gospodina.

    Jer je u Gospodina milosrđe *
        i obilno je u njega otkupljenje:
    on će otkupiti Izraela *
        od svih grijeha njegovih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Otkupio si nas krvlju svojom za Boga, aleluja.

     

Ant. 3. Nije li trebalo da Krist to sve pretrpi te uđe u svoju slavu, aleluja.

 

    Isus Krist, trajni lik Božji, *
        nije se kao plijena držao
        svoje jednakosti s Bogom,
    nego sam sebe »oplijeni «
        uzevši lik sluge, †
        postavši ljudima sličan: *
        obličjem čovjeku nalik,
    ponizi sam sebe, †
        poslušan do smrti, *
        smrti na križu.

    Zato ga Bog preuzvisi †
        i darova mu ime, *
        ime nad svakim imenom,
    da se na ime Isusovo
        prigne svako koljeno *
        nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
    i svaki će jezik priznati: *
        »Isus Krist jest Gospodin!« –
        na slavu Boga Oca.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

 Ant. Nije li trebalo da Krist to sve pretrpi te uđe u svoju slavu, aleluja.

 

 

 

KRATKO ČITANJE    1 Pt2, 9-10

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

 

 
KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

 

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 

Ant. Ja sam vrata, govori Gospodin. Kroza me tko uđe, spasit će se i pašu nalaziti, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.
 
Ant. Ja sam vrata, govori Gospodin. Kroza me tko uđe, spasit će se i pašu nalaziti, aleluja.

 

 
 
PROŠNJE
 
Krist je uskrsnuvši od mrtvih uništio smrt i obnovio nam život. Njemu iz duše upravimo svoje prošnje:

                         Kriste, koji zauvijek živiš, usliši nas.
 
Ti si kamen što ga graditelji odbaciše, i postao si ugaoni kamen;
–u svojoj Crkvi izgrađuj nas kao živo kamenje.
 
Ti si vjerni i istiniti svjedok, prvijenac od mrtvih;
–daj da tvoja Crkva za tebe trajno svjedoči.
 
Ti, jedini zaručniče Crkve, koja je iz tvog boka proizašla,
–učini nas svjedocima toga zaručničkog sakramenta.

Ti si prvi i posljednji, bio si mrtav a sada živiš;
–čuvaj krštenike da ti budu vjerni sve do smrti te zasluže primiti vijenac slave.
 
Ti si svjetlo i svjetiljka svetoga Božjega grada;
–prosvijetli naše pokojne da zauvijek s tobom kraljuju.

Oče naš…

 

 

 
MOLITVA

Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika: nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

HVALA LAUDATO ČASOSLOV

https://kalendar.laudato.hr/

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: