A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Krist dade svoje tijelo za život svih ljudi

jacob bentzinger OrovnGeyG-A-unsplash

Umirem, govori Gospodin, za sve da po sebi sve oživim, i tjelesa svih ljudi otkupim svojim tijelom. Smrt će umrijeti u mojoj smrti, a sa mnom će, govori, razorena ljudska narav uskrsnuti.

Vama sam postao sličan, čovjek naime iz sjemena Abrahamova, da u svemu budem sličan braći. To je pravo shvatio sveti Pavao kad je rekao: Budući dakle da su djeca imala zajedništvo s tijelom i krvlju, to je slično i on imao udjela s njima, da po smrti razori onoga koji je imao vlast smrti — to jest đavla.

I nije se nikad drugačije mogao uništiti onaj koji je limao vlast smrti, dakle sama smrt, da sam Krist nije sebe predao za nas, jedan na otkupljenje svih nas: bio je naime iznad svih.

Stoga u psalmima govori prinoseći sebe Bogu i Ocu za nas kao neokaljanu žrtvu: Žrtva i prinos ne mile ti se, ali si mi tijelo dao. Paljenica ni okajnica ne tražiš. Tada rekoh: Evo dolazim.

Raspet je za sve i radi svih da, pošto jedan umre za sve, svi živimo u njemu; nije se moglo dogoditi da bi život bio podložan smrti ili da bi podlegao raspadljivosti po svojoj naravi. Da je on svoje tijelo prinio za život svijeta, saznajemo iz samih njegovih riječi: Oče sveti’, reče, sačuvaj ih. I dalje: Za njih posvećujem sebe.

Posvećujem se, veli, radi njih i prinosim se kao neokaljana žrtva na ugodan miris. Bilo je posvećeno, odnosno zvalo se svetim, u skladu sa zakonom, ono što se donosilo na oltar. Krist, dakle, prinese svoje tijelo za život svih ljudi, i po njemu je nanovo u nama život proključao. Kako se to dogodilo, reći ću koliko to mogu.

Pošto je životvorna Božja Riječ boravila u tijelu, ona je to tijelo preobrazila u svoje dobro, to jest dala mu je život, te neizrecivim načinom s njime združena, učini ga životvornim da i ono bude u skladu s naravi. Stoga Kristovo tijelo oživljava one koji su njegovi dionici: odgoni smrt, iako i sam bijaše podložan smrti; uklanja raspadljivost stvarajući u sebi uzrok koji raspadljivost posve uništava.

Iz Tumačenja o Ivanovu Evanđelju, svetoga Ćirila Aleksandrijskog, biskupa

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: