A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Valja nam se brinuti za dobro djece

cross-gc4618fe30_640

Kad Gospodin govori: Anđeli će njihovi gledati lice Oca mojega i: Zato sam ja došao i: Otac moj to hoće, još brižnijima čini one koji se za njih imaju brinuti.
Zar ne vidiš kolikim ih je zidom ogradio prijeteći strašnim zlima onima koji ih sablazne, a obećavši velika dobra onima koji im služe i za njih se brinu, pa to sam potvrđuje svojim primjerom i primjerom Oca? Nasljedujmo ga i mi i nemojmo prezati da radi braće prihvatimo nešto ponižavajuće, pa i ako nam treba služiti nekome koji je malen i slabašan ; pa i onda kad je to veoma mučno ; i onda kad treba brda i bregove prelaziti, sve nam valja podnositi poradi spasenja brata. Bog se toliko brine za dušu da ni Sina svoga nije poštedio. Zato vas zaklinjem: kad rano ujutro iz kuće izađemo, imajmo samo jedan cilj samo jednu brigu: pomoći onome koji je u nevolji.

Ništa nije tako dragocjeno kao duša: Što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije a duša njegova pretrpi štetu? Uistinu, ljubav prema novcu sve isprevrće i kvari, uklanja strah Božji ; kao što tiranin zauzima utvrdu, tako i ljubav prema novcu zauzima duše. Stoga zanemarujemo spasenje djece i svoje spasenje ako se samo za jedno brinemo : kako ćemo postati bogatiji, kako ćemo bogatstvo drugima a oni opet drugima prenijeti i tako redom, te tako kao prenositelji bogatstva i posjeda, da tako kažem, postajemo neposjednici. U tome je veliko bezumlje; u tome s u slobodni slabiji od robova.

Robove naime ne popravljamo radi njih samih, nego radi sebe ; slobodni ne uživaju istu brigu, već su kod nas u manjoj cijeni.

Image by Barbara Jackson from Pixabay

A što uostalom govorim o robovima? Manje se brinemo za djecu nego za blago, više smo zabrinuti za magarce i konje negoli za sinove. Ako netko ima mazgu, mnogo se brine da ima dobrog konjušara, ne nepoštena i lopova, pijanicu ili nespretnjaka u svome poslu; ako pak treba naći sinu odgojitelja, uzmemo bilo koga, kako slučaj nanese ; a nema ničega većeg od toga posla. Što je slično vodstvu duše i odgoju mladićeve pameti i značaja? Tko je takvom sposobnošću obdaren, valja pokazivati više mara negoli slikar ili kipar. A mi se za to ništa ne brinemo, već samo na jedno gledamo : da nauči jezik. Za to se brinemo samo kako bi što više bogatstva nagomilao. Jezik uči ne zato da može govoriti, već da zgrće bogatstvo; pa kad bi se netko bez te sposobnosti govora mogao obogatiti, ništa se ne bismo brinuli za tu vještinu.

Zar ne vidiš kakva je tiranija bogatstvo ? Kako sve guši i ljude kao neke zadobivene stvari vuče kamo hoće? A koje nam dobro od svega toga? Mi se riječima borimo protiv tiranije, a zapravo j oj podliježemo. Uostalom, nećemo je moći samo riječima odagnati, pa ako što molitvom postignemo, svi ćemo biti bogati. Ako u odluci ustrajete, učinili smo sve što je u našoj moći. A neka vas Bog oslobodi od te bolesti te nama udijeli da se u vama proslavimo, jer njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen.

Iz Homilija o Matejevu Evanđelju, sv. Ivana Zlatoustog, biskupa

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: