A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

ČASOSLOV, I.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV I VEČERNJA SUBOTA V.VAZMENA NEDJELJA 14.05.2022

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

 

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

 

Ant. 1. Podizanje ruku mojih nek bude ko prinos večernji, aleluja.

 

    Prizivljem te, Gospodine, k meni pohitaj!*
        Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
    Nek mi se uzdigne molitva *
        kao kâd pred lice tvoje,
    podizanje mojih ruku *
        nek bude ko prinos večernji!

    Na usta mi, Gospodine, stražu postavi, *
        i stražare na vrata usana mojih!
    Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
        da bezbožno počinim djela opaka;
    i u društvu zlotvora *
        da ne blagujem poslastica njihovih!
    Nek me samo udari pravednik,
        ljubav je što me kara, †
        al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
        zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
        svojom molitvom.

    Kad strovale niz hridinu suce njihove, *
        razumjet će kako blage bjehu riječi moje.
    Kao kad orač ore i para zemlju, *
        tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

    Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje, *
        k tebi se utječem,
        ne daj da mi duša propadne!
    Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, *
        od zamki zločinaca!

    Slava Ocu i  Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Podizanje ruku mojih nek bude ko prinos večernji, aleluja.
 

 

Ant. 2. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

 

 

    Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
        iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
    Pred njim svoju izlijevam tužaljku, *
        tjeskobu svoju pred njim razastirem.

    Ako duh moj i klone u meni, *
        ti put moj poznaješ.
    Na putu kojim prolazim *
        potajnu mi zamku staviše.
    Obazrem li se nadesno i pogledam: *
        nitko ne zna za mene.
    Nemam kamo pobjeći,*
        nitko za život moj ne mari.

    K tebi, Gospodine, vapijem: †
        govorim: ti si mi utočište, *
        ti si dio moj u zemlji živih.
    Poslušaj moje vapaje, *
        jer sam veoma nevoljan.
    Izbavi me od gonitelja mojih, *
        jer od mene oni su moćniji.

    Izvedi iz tamnice dušu moju, *
        da zahvaljujem imenu tvojemu.
    Oko mene će se okupit pravednici *
        zbog dobra što si ga iskazao meni.

    Slava Ocu i  Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

 

 

 

Ant. 3. Sin Božji iz onoga što pretrpi, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

 

    Isus Krist, trajni lik Božji, *
        nije se kao plijena držao
        svoje jednakosti s Bogom,
    nego sam sebe   »oplijeni «
        uzevši lik sluge, †
        postavši ljudima sličan: *
        obliejem čovjeku nalik,
    ponizi sam sebe, †
        poslušan do smrti, *
        smrti na križu.
    Zato ga Bog preuzvisi †
        i darova mu ime, *
        ime nad svakim imenom,
    da se na ime Isusovo
        prigne svako koljeno *
        nebesnika, zemnika i podzemnika,
    i svaki će jezik priznati: *
        »Isus Krist jest Gospodin!« –
        na slavu Boga Oca.

    Slava Ocu i  Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Sin Božji iz onoga što pretrpi, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

 

 

 

 

KRATKO ČITANJE  1 Pt 2, 9-10

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, vi nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.  Ja sam Put Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja sam Put Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

 

PROŠNJE

Zavapijmo Kristu, životu i uskrsnuću našemu, i s pouzdanjem mu recimo:

                                Sine Boga živoga, štiti svoj narod.

Kriste, molimo te za tvoju Crkvu katoličku:
-posvećuj je da se tvoje kraljevstvo uspostavi među narodima.

Tebi vapimo za sve koji su pritisnuti bolešću, žalošću, za sve koji su potlačeni ili se nalaze u izgnanstvu:
-budi im utjeha i pomoć.

Molimo te za sve koji zalutaše s tvoga puta:
-daj im milost svoga oproštenja i radost svoga novog života.

Spasitelju naš, ti si bio raspet, ali si uskrsnuo i ponovno ćeš doći kao sudac svijetu;
-milostiv budi nama grešnicima.

Zazivamo te za sve koji žive u ovome svijetu
-i za sve one koji od nas otiđoše u nadi uskrsnuća.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kčeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

HVALA LAUDATO ČASOSLOV

https://kalendar.laudato.hr/

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: