Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Devetnica svetoj Ani

1.DAN MOLI ZA MUDROST

 

Sv.Ano,majko Djevice premudre,isorosi mi od vječne mudrosti dar mudrosti,taj veliki dar Duha Svetoga.Pošalji mudrost,koja stoji uz prijestolje Božje,k meni,da bude uza me i da samnom djeluje u svako doba,da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti.Od sebe neznam ništa i nevidim pravo.Rasvjetljena božanskim svjetlom neću nikada zalutati.Pokaži mi,sveta zaštitnice,uvijek pravi put,kojim trebam da idem i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo.Daj mi mudrost,koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci.Amen

OČE NAŠ,ZDRAVO MARIJO,SLAVA OCU

 

 

2.DAN MOLI ZA JAKOST

Sveta Ano,majko Djevice moguće,daj mi svetu jakost da ne podlegnem teškoćama svoga teškog staleža,nego da čvrsto stojim u svim borbama i da junački podnesem sve tegobe.Od sebe sam slaba a milošću Božjom mogu sve.Izmoli mi je po Mariji od Isusa da po uzoru jake žene budem potpora svome mužu i palica djeci svojoj i tako izvojujem krunu života vječnoga.Amen

OČE NAŠ,…..

 

 

3.DAN MOLI ZA KROTKOST I STRPLJIVOST

Sveta Ano,majko Djevice milostive molim te za duh krotkosti,koji je toliko potreban u obiteljskom životu,i za svetu strpljivostkojoj je u različitim nevoljama bračnog života i materinskog zvanja obećano blaženstvo.Isposluj mi kod božanskog Srca Isusova krotko srce koje će svladati sklonost k srditosti i nestrpljivost,te će biti uzor prave krotkosti.Nauči me da nosim teret bližnjega i da tako ispunim zapovijed Kristovu,koji je krotkima obećao zemlju.Amen

OČE NAŠ………

 

 

4.DAN MOLI ZA MIR I SLOGU

Sveta Ano,koja si ženidbenom vezom bila vezana s bogobojaznim Jaokimom poveži nas kršćanske ženidbene drugove tim svetm vezom,koji proizlazi iz tog velikog sakramenta,otajstva puna milosti i blagoslova.Uzdrži u nama duh sloge da kao miroljubivi drugovi budemo djeca Božija.Otkloni od nas sve što bi moglo pomutiti tu svetu slogu.Osobito odagnaj daleko sve strasti i poroke,ponajprije opasnu ljubomoru.Daj da sačuvamo ženidbenu vjarnostsve do smrti,daj mi smisao i ljubav za kuću i upravisav moj posao prema svetoj volji i želji Božjoj.Amen

OČE NAŠ,…..

 

 

5.DAN MOLI ZA PRAVU NADNARAVNU LJUBAV

Sveta Ano,majko Marije,Majke krasne ljubavi,podari mi pravu bračnu ljubav,nauči me muža ljubiti,jer to Bog hoće i kako on hoće,da u mužu ljubim Boga koji mi ga je dao kao svog nasljednika.Umnoži u meni svetu ljubav da godinama biva sve veća sve čišća i svetija i da u starosti postane savršena.Podari mi majčinsku ljubav k djeci mojoj,daj da u njima uvijek gledamdjecu i sliku Božiju,što ih moramo odgojiti za život vječni.Amen

OČE NAŠ…..

 

 

6.DAN MOLI ZA POSLUŠNOST

Sveta Ano,zaručnice svetog Jaokima,koja si mužu svojem bila pokorna radi Boga,daj mi krepost poslušnosti.Daj da uvijek vjerno vršim tu prvu i najnužniju dužnost žene i da slušam muža u svemu što dolikuje pred Gospodinom kao što je Crkva poslušna Kristu.Ne daj da ikada zaboravim da je muž po Božjoj ustanovi glava ženi.Daj da slušam u ljubavi i iz ljubavi,koja pravu poslušnost olakšava i zaslađuje.Isprosi mi kod Isusa milost da po bračnoj poslušnosti obogatim zaslugama za nebo i dospijem u vječno blaženstvo. Amen

OČE NAŠ,….

 

 

7.DAN MOLI ZA STALEŠKU ČISTOĆU

Sveta Anomajko Prečiste majke Marije,isprosi mi po svojoj prečistoj kćerki kod njezina božanskoga sina Isusa dragocjenu i za bračnu sreću toliko potrebnu krepost staleške čistoće.Nauči me da brak držim svetim i čistim.Uvijek me pravo nadahni da vršeći naređene dužnosti uvijek samo ono činim,što je dopušteno i Bogu milo.Daj da moj brak bude doista prilika tajanstvenog svetog veza Krista sa Crkvom,u čemu i jest najveće dostojanstvo kršćanske ženidbe,njezin blagoslov i njezina vrhunaravna zaslužnost. Amen

OČE NAŠ….

 

8.DAN MOLI ZA SVOJE POSVEĆENJE

 

Sveta Ano,majko Majke Božje milostiizmoli mi moćnim zagovorom tvoje presvete kćerke kod Isusa milost za pobožan,bogobojazan,krepostan život u bračnom staležu,da postignem blaženstvo obećano ženama,ako ustraju u vjeri i posvećenju.Posveti mene korijen da i grane,djeca moja postanu svetima.Daj mi jakost za vjerno,svjesno i bogumilo vršenje svih dužnosti svoga zvanja da svojim zvanjem po Božijoj volji postanem sretna i blažena. Amen

OČE NAŠ ………

 

9.DAN MOLI ZA DOBAR ODGOJ DJECE

Sveta Ano,majko Kraljice svih svetih,isposluj mi kod Isusa po Mariji milost dobra odgoja djece o čemu ovisi i moja cijela vječnost.Kao što si ti svoje djete Mariju u najnježnijoj dobi donijela u hram i prikazala Gospodinu,nauči i mene,kako ću svoju djecu od najranije mladosti za vječni život odgajati zajedno s njihovim ocem a svojim mužem.Daj ada ne marim manje za duh i srce svoje djece,nego za njihovo tjelesno dobro,daj mi razum i snagu,da kod teškog tog posla dječjeg odgoja,uvijek upoznam pravi način i to svom snagom provedem.Daj da djecu odgojim uputama i opomenama po potrebi i kaznama ali prije svega dobrim primjerom riječju i činom.Pomozi mi,dobra majko,da odgojim svoju djecu za sluge Božje i svetce koji su pozvani da zauzmu u nebu prazna mjesta palih anđela.Daj da sa svojom djecom i po njima dođem jednom uz svog muža u vječno blaženstvo.Amen

PRIDRUŽITE SE VIBER KANALU VJERA UFANJE LJUBAV
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
POGLEDAJ SVE KOMENTARE