• Pon. svi 20th, 2024

MISNA ČITANJA PETAK 17.05.2024

Byadmin

svi 17, 2024

MISNA ČITANJA PETAK 17.05.2024

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje!

VII. vazmeni tjedan

Petak, 17. 5. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 25,13-21; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; Iv 21,15-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Paškal, Paško, Gizela, Heraklije, Bruno

Prvo čitanje:Dj 25, 13-21

 

Isus je umro, a Pavao tvrdi da je živ.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Dođu kralj Agripa i Berenika u Cezareju da pozdrave Festa. Kako se ondje zadržaše nekoliko dana, izloži Fest kralju ono o Pavlu: »Ima neki čovjek, reče, što ga je Feliks ostavio uznikom. Kad bijah u Jeruzalemu, izniješe veliki svećenici i starješine protiv njega tužbu i zatražiše osudu. Odgovorili im da u Rimljana nije običaj izručivati nekoga čovjeka prije negoli se, optužen, suoči s tužiteljima i dobije prigodu da se brani od optužbe. Pošto zajedno dođosmo ovamo, bez ikakva odgađanja sjedoh ja sutradan na sudačku stolicu i zapovjedih dovesti toga čovjeka. Tužitelji ga okružiše, ali ne izniješe tužbe ni za jedno od zlodjela koja sam ja naslućivao, nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. Ne snalazeći se u takvoj raspravi, upitah bi li htio u Jeruzalem da mu se ondje za to sudi. Budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova Veličanstva, zapovjedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab

Pripjev:

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje,
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove.

 

Evanđelje:Iv 21,15-19

 

Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!«

»Zaista, zaista, kažem ti:Dok si bio mlađi,sam si se opasivao i hodio kamo si htio;ali kad ostariš,raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.«

A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

HVALA

https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

By admin

A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

KOMENTARI