Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Ako ja ne odem, Utješitelj neće doći k vama

dove g23fab3d4f 640

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Isus je dovršio sve što je imao učiniti na zemlji. Ali je trebalo još da mi postanemo dionici njegove božanske naravi, ili da se naš život promijeni u neki drugi i pretvori u novo i sveto zajedništvo s Bogom. A to se moglo ostvariti samo posredovanjem Duha Svetoga.Najprikladnije vrij eme da Duh Sveti dođe i na nas siđe bilo je ono iza uzašašća našega Spasitelja Isusa Krista.Dok je još Krist i tijelom boravio na zemlji sa svojim vjernima, čini mi se da su oni u njemu gledali djelitelja svih dobara. A kad je došlo vrijeme da uzađe k Nebeskom Ocu, zar nije trebalo da bude prisutan po svom Duhu među svojim štovateljima, da bi po vjeri stanovao u našim srcima i da bismo imajući ga u sebi mogli s pouzdanj m uskliknuti : »Abba, Oče«?

Tako bismo lako uznapredovali u svakoj kreposti, a osim toga bismo s pomoću svemogućega Duha postali snažni i nesavladivi protiv đavolskih napasti i ljudskih zasjeda. Zar nije lako svakome dokazati svjedočanstvima iz  Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta da će on u neko drugo stanje preoblikovati one u kojima bude i nastani se Duh, i da će ih uvesti u novi život?

Free illustrations of Pentecost

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Tako je prorok Samuel rekao Šaulu : Doći će na te Duh Gospodnji i postat ćeš drugi čovjek. A sveti Pavao veli : A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao u ogledalu slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve sjajniju, jer dolazi od Gospodinova Duha. A Gospodin je Duh.

Zar ne vidiš kako Duh preobražava na neki način u drugu sliku one u kojima stanuje? Lako ih, naime, prenosi od ljubavi prema zemaljskim stvarima da promatraju ono što je nebesko. Od kukavičke strašljivosti da budu duhom snažni i srčani. Znamo vrlo dobro kako su učenici bili plašljivi, pa ih je Duh ojačao, te su nadvladali sva progonstva i svim srcem ostali vj erni Kristovoj ljubavi.Spasitelj je dakle kazao istinu : Bolje je za vas da se ja vratim u nebo. Bilo je to vrijeme kad je imao sići Duh Sveti.

Iz Izlaganja o Ivanovu Evanđelju, svetoga Ćirila Aleksandrijskoga, biskupa

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE