Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MOLITVE, NASLOVNICA

LITANIJE SVETOJ HOSTIJI

eucharist g29ba378d0 640

Image by Robert Cheaib from Pixabay

LITANIJE SVETOJ HOSTIJI

 

Sveta Hostijo, koja sadrži zavjet Božjeg milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike… uzdam se u Tebe!

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Kristova kao dokaz beskrajnog milosrđa prema nama, a posebno prema jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, Ti skrivaš u sebi vječni život i beskrajno milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno prema jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno prema jadnim grešnicima…

———————————————————————————————–

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cjelina milosrđa i koja plaćaš sve naše krivice, posebno jadnih grešnika…

Sveta Hostijo, koja u sebi skriva vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom ponoru za svih nas, a posebno za jadne grešnike…

Sveta Hostijo, koja skriva lijek protiv naših nemoći; teče iz beskrajnog milosrđa kao iz nekog izvora za nas i za jedne grešnike…

————————————————————————————————–

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi rez između Boga i nas po beskrajnom milosrđu za nas, a posebno jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatkog Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u svim patnjama i protivštinama života…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i unutarnjim i vanjskim olujama…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u životu i u času smrti…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u neuspjesima i u poplavi očaja…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u prijevari i izdaji…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet…

————————————————————————————————-

Sveta Hostijo, naša jedina nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnji i sivilu svakodnevice…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u slomu naših očekivanja i nastojanja…

Sveta Hostijo, naša jedina nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj pokriva čelo…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se svi urote protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu…

————————————————————————————————–

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda prvi put nepoznate svjetove…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratilac…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se priroda buni protiv toga…

O Hostijo sveta, ti si naš spas(Otvara se u novoj kartice preglednika)

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj sud nada mnom – tad se pouzdajem u more Tvog milosrđa…

KRUNICA I ZAZIVI BOŽANSKOG MILOSRĐA(Otvara se u novoj kartice preglednika)

O Presveto Trojstvo, uzdam se u Tvoje beskrajno milosrđe. Bog je moj Otac i kao Njegovo dijete imam svako pravo na Njegovo božansko Srce. Što je veća tama neka je savršenije naše pouzdanje u Njega. Amen.

sveta Faustina Kowalska (Dn. 356-357)

“Vječni život mora započeti već ovdje na zemlji u svetoj pričesti! Svaka pričest osposobljuje te ujediniti se s Bogom u vječnosti.” (Isus svetoj Faustini, Dn. 1811)

HVALA bitnonet

PRIDRUŽITE SE VIBER KANALU VJERA UFANJE LJUBAV

KOMENTARI